Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vossestrand barne- og ungdomsskule
5713 VOSSESTRAND
Org.nr 975281884
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 17,8 16,4 18,3 17,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,8 10,8 9,8 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,5 91,0 128,1 67,8 71,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 10,6 7,8 13,0 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 12,7 13,1 10,9 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 11,3 10,6 11,2 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,1 15,0 13,2 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 96,0 95,4 93,2 90,5
Lærertimer som gis til undervisning 11 243 11 219 10 650 11 725 11 522
Undervisningstimer totalt per elev 65 65 65 72 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no