Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vossestrand barne- og ungdomsskule
Vossestrandvegen 714
5713 VOSSESTRAND
Org.nr 975281884
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,5 18,0 17,8 16,4 18,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,9 10,8 10,8 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,8 93,5 91,0 128,1 67,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 10,3 10,6 7,8 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,0 12,7 13,1 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 12,1 11,3 10,6 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 14,1 14,1 15,0 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 95,8 96,0 95,4 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 7 651 11 243 11 219 10 650 11 725
Undervisningstimer totalt per elev 70 65 65 65 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no