Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Voss ungdomsskule
5700 VOSS
Org.nr 975289702
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 58,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 33 280
Undervisningstimer totalt per elev 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no