Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Voss ungdomsskule
Olavsvegen 5
5700 VOSS
Org.nr 975289702
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 57,1 55,2 56,7 53,1 45,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 10,2 10,9 10,9 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 8 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,0 111,9 68,6 78,6 126,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 8,2 13,5 12,2 8,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 13,6 14,5 14,5 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 28,2 20,6 21,4 24,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 99,3 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 32 817 32 550 31 642 30 632 24 745
Undervisningstimer totalt per elev 68 64 60 60 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no