Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Voss ungdomsskule
Olavsvegen 5
5700 VOSS
Org.nr 975289702
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 55,2 56,7 53,1 45,5 58,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,9 10,9 12,9 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 8 6 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,9 68,6 78,6 126,4 91,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 13,5 12,2 8,5 8,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 14,5 14,5 17,2 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 28,2 20,6 21,4 24,8 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,8 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 32 550 31 642 30 632 24 745 33 280
Undervisningstimer totalt per elev 64 60 60 51 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no