Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Voss kommune
Kommunenr 1235
Alle grunnskoler med adresse i Voss kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 184,7 174,3 180,6 172,1 166,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,4 11,3 11,5 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 22 20 25 28 25
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,3 85,8 71,4 63,6 71,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 11,8 13,9 16,4 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,0 11,8 12,1 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 13,5 14,1 14,0 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 16,7 15,6 15,8 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 96,9 97,6 97,9 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 112 466 109 901 113 023 110 511 103 944
Undervisningstimer totalt per elev 65 62 63 62 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no