Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vormsund ungdomsskole
Sandumvegen 6
2166 OPPAKER
Org.nr 975272435
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,8 28,2 28,0 29,4 27,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 13,1 12,8 12,7 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 138,8 143,2 116,4 110,8 101,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 7,3 9,6 10,1 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 17,4 17,0 16,9 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 18,9 18,9 18,5 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5 21,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,0 75,9 81,7 83,7 87,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 863 14 820 16 060 16 989 15 913
Undervisningstimer totalt per elev 55 50 51 52 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no