Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vormedal ungdomsskole
Steinhaugvegen 51
5545 VORMEDAL
Org.nr 975297489
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,9 36,7 33,9 31,4 32,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,7 11,4 12,1 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,2 118,2 95,3 93,4 96,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 8,6 10,7 11,5 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 15,6 15,2 16,1 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,7 18,8 19,1 21,9 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,4 85,2
Lærertimer som gis til undervisning 20 563 20 835 19 966 18 357 18 848
Undervisningstimer totalt per elev 53 56 58 54 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no