Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Volsdalen skole
Borgundvegen 126
6007 ÅLESUND
Org.nr 974573482
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,8 28,4 30,1 27,6 29,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,9 11,9 12,4 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,1 102,6 107,3 74,3 98,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 10,9 9,5 14,5 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 13,1 12,2 12,7 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,4 20,6 18,8 21,8 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 25,9 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 572 18 236 19 178 17 706 20 247
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 62 60 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no