Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vollen ungdomsskole
Håkavikveien 45
1390 VOLLEN
Org.nr 984577311
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 34,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 20 375
Undervisningstimer totalt per elev 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no