Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vollen ungdomsskole
Håkavikveien 45
1390 VOLLEN
Org.nr 984577311
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 39,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 23 245
Undervisningstimer totalt per elev 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no