Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vollen ungdomsskole
Håkavikveien 45
1390 VOLLEN
Org.nr 984577311
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vollen ungdomsskole 37,0 37,6 38,3 39,9 34,5
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Vollen ungdomsskole 9,1 9,6 9,0 8,8 9,7
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vollen ungdomsskole 9 9 8 8 12
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vollen ungdomsskole 32,4 35,7 37,2 37,1 25,2
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vollen ungdomsskole 25,0 23,3 21,6 21,0 34,6
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vollen ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vollen ungdomsskole 12,2 12,8 12,0 11,7 12,9
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vollen ungdomsskole 16,9 17,8 17,2 15,3 20,2
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vollen ungdomsskole 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vollen ungdomsskole 0,0 0,0
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vollen ungdomsskole 15,3 20,2
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vollen ungdomsskole 97,2 97,3 97,9 97,3 99,1
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Vollen ungdomsskole 21 569 21 235 22 366 23 245 20 375
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Vollen ungdomsskole 72 68 73 75 68
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no