Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vollen ungdomsskole
Håkavikveien 45
1390 VOLLEN
Org.nr 984577311
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,0 37,6 38,3 39,9 34,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,6 9,0 8,8 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 9 8 8 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,4 35,7 37,2 37,1 25,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,0 23,3 21,6 21,0 34,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 12,8 12,0 11,7 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,8 17,2 15,3 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 97,3 97,9 97,3 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 21 569 21 235 22 366 23 245 20 375
Undervisningstimer totalt per elev 72 68 73 75 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no