Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vollen ungdomsskole
Håkavikveien 45
1390 VOLLEN
Org.nr 984577311
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,1 37,0 37,6 38,3 39,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 9,1 9,6 9,0 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 9 9 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,2 32,4 35,7 37,2 37,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,8 25,0 23,3 21,6 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 12,2 12,8 12,0 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 16,9 17,8 17,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 97,2 97,3 97,9 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 21 532 21 569 21 235 22 366 23 245
Undervisningstimer totalt per elev 66 72 68 73 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no