Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vollebekk skole
Brobekkveien 50
0598 OSLO
Org.nr 918399267
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,2 33,5 45,5
Antall elever per årsverk til undervisning 5,4 8,0 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 16,8 29,6 41,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,5 23,7 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 7,4 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,8 12,5 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 18,0 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,1 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 1,5 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 29,1 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 71,8 89,8 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 787 21 005 29 015
Undervisningstimer totalt per elev 130 89 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no