Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Volla skole
Nittedalsgata 59
2000 LILLESTRØM
Org.nr 973609041
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,6 34,0 38,3 38,2 37,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 14,8 13,8 14,7 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,3 149,5 127,1 123,7 118,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 9,0 9,5 10,0 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 14,7 13,9 14,8 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 15,9 15,3 16,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 96,9 97,0 92,4 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 23 370 23 014 24 663 23 618 23 798
Undervisningstimer totalt per elev 51 50 54 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no