Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Volden skole (utgått)
7660 VUKU
Org.nr 975279294
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,7 5,2 4,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 6,6 5,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,3 23,7 13,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 22,8 40,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 6,8 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 8,4 7,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 98,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 107 3 154 3 019
Undervisningstimer totalt per elev 89 113 126
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no