Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Volden skole
Åsgårdstrandsveien 240
3153 TOLVSRØD
Org.nr 975271218
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,0 10,8 12,4 11,5 12,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 13,5 13,1 14,3 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,9 46,9 45,5 67,9 68,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 25,4 25,2 18,7 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 13,5 13,1 14,4 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 16,4 15,3 16,8 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 622 7 077 8 065 7 544 8 112
Undervisningstimer totalt per elev 51 55 57 52 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no