Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Volda ungdomsskule
Røysbakken 35
6103 VOLDA
Org.nr 975289761
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,9 32,5 32,1 32,9 32,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 10,0 10,3 10,6 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,9 101,8 93,4 83,8 71,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 8,5 9,4 10,9 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 13,3 13,7 14,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 20,4 19,3 19,6 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 251 18 554 17 984 18 639 18 640
Undervisningstimer totalt per elev 72 66 64 62 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no