Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Volda ungdomsskule
Røysbakken 35
6103 VOLDA
Org.nr 975289761
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,6 34,9 32,5 32,1 32,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,2 10,0 10,3 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,5 115,9 101,8 93,4 83,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 6,6 8,5 9,4 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 12,2 13,3 13,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 17,8 20,4 19,3 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 524 19 251 18 554 17 984 18 639
Undervisningstimer totalt per elev 66 72 66 64 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no