Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Volda kommune
Kommunenr 1519
Alle grunnskoler med adresse i Volda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Volda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 113,5 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,7 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 74 452 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 67 63 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no