Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Volda kommune
Kommunenr 1519
Alle grunnskoler med adresse i Volda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 116,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 18
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 76 922
Undervisningstimer totalt per elev 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no