Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Volda kommune
Kommunenr 1519
Alle grunnskoler med adresse i Volda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Volda kommune 6,6 6,8 4,5 4,6 3,4
Møre og Romsdal fylke 114,5 123,6 131,4 158,4 171,3
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Volda kommune 4,8 4,7 4,5 4,0 4,5
Møre og Romsdal fylke 7,6 7,7 8,1 7,2 7,2
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Volda kommune 0 1 1 1 1
Møre og Romsdal fylke 19 22 29 33 33
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Volda kommune 72,1 32,6 18,5 16,7 20,3
Møre og Romsdal fylke 44,0 40,4 35,0 32,7 35,0
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Volda kommune 6,5 14,0 23,9 23,7 21,6
Møre og Romsdal fylke 16,4 17,9 21,8 20,8 19,3
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Volda kommune 5,7 5,6 6,1 5,4 6,0
Møre og Romsdal fylke 8,5 8,7 9,6 8,4 8,4
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Volda kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Møre og Romsdal fylke 9,1 8,4 8,7 8,3 8,2
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Volda kommune 6,4 6,9 8,1 7,6 7,1
Møre og Romsdal fylke 10,5 10,7 12,4 10,9 10,9
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Volda kommune 6,3
Møre og Romsdal fylke 11,7
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Volda kommune 7,8
Møre og Romsdal fylke 10,0
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Volda kommune 0,0
Møre og Romsdal fylke 11,0
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Volda kommune 100,0 100,0 80,2 67,8 100,0
Møre og Romsdal fylke 92,4 90,3 80,3 86,0 84,8
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Volda kommune 4 769 4 881 3 268 3 306 2 470
Møre og Romsdal fylke 77 762 87 301 91 426 107 355 115 401
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Volda kommune 154 157 163 184 165
Møre og Romsdal fylke 94 98 91 100 100
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no