Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Volda kommune
Kommunenr 1519
Alle grunnskoler med adresse i Volda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 116,2 114,3 113,9 115,6 113,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,8 11,0 10,8 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 12 17 18 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,9 90,9 65,5 62,0 65,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 10,9 15,3 15,9 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 12,2 12,0 11,6 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 11,1 12,2 12,4 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 15,4 16,2 15,0 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,8 99,9 99,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 74 964 73 913 73 995 75 178 74 452
Undervisningstimer totalt per elev 67 66 65 66 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no