Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Volda kommune
Kommunenr 1519
Alle grunnskoler med adresse i Volda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Volda kommune 122,9 121,1 118,4 120,2 116,9
Møre og Romsdal fylke 3 114,6 3 159,7 3 171,1 3 243,9 3 276,0
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Volda kommune 10,2 10,5 10,7 10,5 10,4
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,6 11,6 11,2 11,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Volda kommune 12 13 19 19 18
Møre og Romsdal fylke 472 489 526 546 581
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Volda kommune 93,2 86,8 62,8 59,5 63,8
Møre og Romsdal fylke 69,5 67,0 62,3 59,8 56,3
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Volda kommune 10,0 11,0 15,7 16,2 15,1
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,5 16,6 16,8 17,7
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Volda kommune 10,7 11,6 11,6 11,2 10,9
Møre og Romsdal fylke 12,4 12,3 12,3 11,8 11,6
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Volda kommune 12,3 11,1 12,2 12,4 13,0
Møre og Romsdal fylke 14,2 13,8 13,8 13,6 13,8
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Volda kommune 13,9 14,8 15,8 14,7 15,0
Møre og Romsdal fylke 15,9 15,9 15,9 15,4 15,4
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Volda kommune 13,2
Møre og Romsdal fylke 14,0
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Volda kommune 15,1
Møre og Romsdal fylke 14,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Volda kommune 17,0
Møre og Romsdal fylke 17,7
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Volda kommune 99,9 99,9 98,9 98,6 100,0
Møre og Romsdal fylke 97,0 96,3 95,1 95,1 94,7
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Volda kommune 79 733 78 794 77 263 78 484 76 922
Møre og Romsdal fylke 1 983 908 2 011 739 2 021 990 2 084 490 2 106 204
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Volda kommune 70 68 66 68 68
Møre og Romsdal fylke 60 61 62 64 64
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no