Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Volda kommune
Kommunenr 1519
Alle grunnskoler med adresse i Volda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 122,9 121,1 118,4 120,2 116,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,5 10,7 10,5 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 13 19 19 18
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,2 86,8 62,8 59,5 63,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 11,0 15,7 16,2 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 11,6 11,6 11,2 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 11,1 12,2 12,4 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 14,8 15,8 14,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,9 99,9 98,9 98,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 79 733 78 794 77 263 78 484 76 922
Undervisningstimer totalt per elev 70 68 66 68 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no