Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Voksentoppen skole
Ullveien 12R
0791 OSLO
Org.nr 974590727
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 3,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 4,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 82,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 530
Undervisningstimer totalt per elev 179
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no