Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Voksentoppen skole
Ullveien 12r
0791 OSLO
Org.nr 974590727
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 11,3 12,3 12,8 13,5
Antall elever per årsverk til undervisning 3,9 3,9 3,7 3,7 3,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 3 8 9 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 5,0 12,1 4,9 4,6 4,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 72,5 30,6 67,9 71,5 82,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,7 5,5 4,5 4,5 4,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,1 4,2 4,7 4,7 5,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,2 85,8 96,1 90,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 094 7 518 7 545 7 770 7 713
Undervisningstimer totalt per elev 177 179 184 185 175
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no