Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Voksentoppen skole
Ullveien 12R
0791 OSLO
Org.nr 974590727
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,3 12,3 12,8 13,5 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 3,9 3,7 3,7 3,8 3,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 8 9 11 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 12,1 4,9 4,6 4,0 4,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,6 67,9 71,5 82,3 82,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,5 4,5 4,5 4,8 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,2 4,7 4,7 5,1 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 85,8 96,1 90,3 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 518 7 545 7 770 7 713 7 530
Undervisningstimer totalt per elev 179 184 185 175 179
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no