Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Voksen skole
Arnebråtveien 120
0771 OSLO
Org.nr 974590360
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 48,2 50,1 46,5 44,1 46,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,8 13,0 13,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 8 9 11 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,0 73,0 62,2 50,9 59,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 15,9 19,1 24,2 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,5 13,7 14,1 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,2 21,1 19,6 18,9 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3 23,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 90,9 93,0 96,7 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 32 624 33 658 31 573 30 241 32 262
Undervisningstimer totalt per elev 57 58 57 56 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no