Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Voksen skole
Arnebråtveien 120
0771 OSLO
Org.nr 974590360
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 51,2 48,2 50,1 46,5 44,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 13,1 12,8 13,0 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 8 9 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,8 62,0 73,0 62,2 50,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 19,3 15,9 19,1 24,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 13,6 13,5 13,7 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,5 25,2 21,1 19,6 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1 93,2 90,9 93,0 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 34 935 32 624 33 658 31 573 30 241
Undervisningstimer totalt per elev 62 57 58 57 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no