Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Voiebyen skole - Avd Torkelsmyra
Voie Ringvei 112
4624 KRISTIANSAND S
Org.nr 981489926
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,3 21,6 24,1 23,7 26,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7 16,5 15,8 16,3 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,2 78,4 76,6 63,5 65,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 18,2 18,1 22,3 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 16,3 15,7 16,2 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 20,1 19,6 20,2 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 490 13 916 15 633 15 276 17 728
Undervisningstimer totalt per elev 44 45 47 45 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no