Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vøyenenga skole
Borkenveien 3
1339 VØYENENGA
Org.nr 989280902
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,2 29,7 29,7 31,3 36,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,5 12,7 11,9 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,0 461,8 170,6 174,9 174,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 2,3 6,3 6,0 5,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 16,6 16,9 15,8 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 20,8 21,2 19,6 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 96,4 96,3 95,9 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 17 281 16 530 16 530 18 079 20 352
Undervisningstimer totalt per elev 54 53 52 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no