Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vøyenenga skole
Borkenveien 3
1339 VØYENENGA
Org.nr 989280902
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,5 30,2 29,7 29,7 31,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 12,2 12,5 12,7 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,8 140,0 461,8 170,6 174,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 7,6 2,3 6,3 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 16,3 16,6 16,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 20,0 20,8 21,2 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 98,7 96,4 96,3 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 18 924 17 281 16 530 16 530 18 079
Undervisningstimer totalt per elev 57 54 53 52 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no