Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Visthus skole
8870 VISTHUS
Org.nr 974569574
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Vevelstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2
Antall elever per årsverk til undervisning 2,9 2,9 3,1 3,3 4,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,0 2,9 2,9 3,0 4,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,0 2,9 2,9 3,0 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 55,5 88,8 95,9 95,8 88,8
Lærertimer som gis til undervisning 768 769 711 684 756
Undervisningstimer totalt per elev 256 256 237 228 151
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no