Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vistdal skole
Myklebostad
6364 VISTDAL
Org.nr 875284282
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesset kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 3,0 3,1 3,2 3,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 6,4 6,5 6,0 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,3 24,3 25,7 24,3 27,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,8 23,6 22,7 21,7 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 6,5 6,7 6,3 6,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,5 6,8 7,0 6,3 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 49,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 943 1 955 2 036 2 083 2 242
Undervisningstimer totalt per elev 114 115 113 123 118
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no