Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vistdal skole
Myklebostad
6364 VISTDAL
Org.nr 875284282
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 6,5 6,0 6,3 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,3 25,7 24,3 27,1 24,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,6 22,7 21,7 20,6 20,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 6,7 6,3 6,5 5,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,8 7,0 6,3 6,6 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,1 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,0 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 88,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 955 2 036 2 083 2 242 2 235
Undervisningstimer totalt per elev 115 113 123 118 131
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no