Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Virik skole
Kjellbergveien 39
3213 SANDEFJORD
Org.nr 974594374
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 29,7 26,8 24,9 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 13,0 13,8 14,4 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,1 119,7 109,3 130,3 112,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 9,9 11,6 10,1 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 13,2 13,9 14,5 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 15,0 15,8 16,7 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 275 20 021 18 301 16 858 17 033
Undervisningstimer totalt per elev 46 57 54 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no