Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Virik skole
Kjellbergveien 39
3213 SANDEFJORD
Org.nr 974594374
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,9 25,3 29,7 26,8 24,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,9 15,9 13,0 13,8 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 147,5 105,1 119,7 109,3 130,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 13,2 9,9 11,6 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 16,1 13,2 13,9 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 17,6 15,0 15,8 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 233 16 275 20 021 18 301 16 858
Undervisningstimer totalt per elev 44 46 57 54 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no