Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vinstra ungdomsskole
Toksevegen 25
2640 VINSTRA
Org.nr 976641345
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nord-Fron kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 157
Undervisningstimer totalt per elev 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no