Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vinstra ungdomsskole
Toksevegen 25
2640 VINSTRA
Org.nr 976641345
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nord-Fron kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vinstra ungdomsskole 24,4 22,8 23,8 24,9 27,4
Nord-Fron kommune 71,8 68,7 69,5 72,9 73,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Vinstra ungdomsskole 10,0 9,9 9,9 9,8 8,7
Nord-Fron kommune 10,0 10,5 10,5 10,0 9,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vinstra ungdomsskole 3 2 3 3 3
Nord-Fron kommune 11 10 12 11 11
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vinstra ungdomsskole 77,4 78,2 65,7 59,4 74,3
Nord-Fron kommune 55,5 60,1 52,7 54,6 57,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vinstra ungdomsskole 10,9 10,5 12,6 13,4 9,9
Nord-Fron kommune 15,9 15,1 16,8 15,3 14,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vinstra ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nord-Fron kommune 10,5 11,2 11,2 10,4 10,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vinstra ungdomsskole 13,4 13,3 13,3 13,2 11,8
Nord-Fron kommune 12,3 12,6 12,6 12,7 11,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vinstra ungdomsskole 16,6 17,3 16,8 17,5 14,9
Nord-Fron kommune 13,3 14,0 13,7 13,2 12,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vinstra ungdomsskole 0,0 0,0
Nord-Fron kommune 11,1 10,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vinstra ungdomsskole 0,0 0,0
Nord-Fron kommune 12,9 11,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vinstra ungdomsskole 17,5 14,9
Nord-Fron kommune 16,5 14,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vinstra ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 96,1 95,1
Nord-Fron kommune 96,7 94,0 99,1 97,6 98,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Vinstra ungdomsskole 13 509 12 383 13 068 13 277 15 157
Nord-Fron kommune 45 146 42 255 41 656 43 318 44 869
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Vinstra ungdomsskole 66 66 66 67 75
Nord-Fron kommune 71 68 68 71 74
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no