Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vinstra ungdomsskole
Toksevegen 25
2640 VINSTRA
Org.nr 976641345
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nord-Fron kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 22,8 23,8 24,9 27,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 9,9 9,9 9,8 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,4 78,2 65,7 59,4 74,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 10,5 12,6 13,4 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,3 13,3 13,2 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 17,3 16,8 17,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5 14,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,1 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 509 12 383 13 068 13 277 15 157
Undervisningstimer totalt per elev 66 66 66 67 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no