Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vinnes Friskule (privat)
Vinnesvegen 574
5641 FUSA
Org.nr 976831055
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vinnes Friskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,5 3,5 4,0 4,1 4,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 6,6 6,3 8,1 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,0 78,6 27,9 33,7 33,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 7,9 21,4 22,5 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,3 7,0 6,6 8,6 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1 9,7 10,0 12,7 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,2 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 26,5 25,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 451 2 467 2 812 2 835 3 154
Undervisningstimer totalt per elev 117 112 117 91 113
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no