Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vinnes Friskule (privat)
Vinnesvegen 574
5641 FUSA
Org.nr 976831055
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vinnes Friskule (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 3,5 3,5 4,0 4,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 6,3 6,6 6,3 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,1 75,0 78,6 27,9 33,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 8,0 7,9 21,4 22,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,4 6,3 7,0 6,6 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1 8,1 9,7 10,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 26,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 869 2 451 2 467 2 812 2 835
Undervisningstimer totalt per elev 115 117 112 117 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no