Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vinne skole (utgått)
Kokkvegen 38
7650 VERDAL
Org.nr 975279243
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,9 16,2 15,8 15,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,8 13,1 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,5 54,1 54,8 70,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 22,1 20,4 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,9 13,2 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,4 14,5 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 547 10 380 9 938 9 791
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no