Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vinjeøra skole
Strandveien 2
7203 VINJEØRA
Org.nr 975279146
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hemne kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,1 5,5 4,8 5,3 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 7,2 8,7 8,0 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,9 43,0 41,9 33,3 19,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 16,8 19,5 22,8 36,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 7,1 8,6 8,1 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 11,8 9,6 8,7 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,0 97,8 100,0 97,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 592 4 101 3 331 3 706 3 706
Undervisningstimer totalt per elev 95 103 85 93 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no