Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vinje kommune
Kommunenr 3825
Alle grunnskoler med adresse i Vinje kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 57,8 58,8 61,6 54,7 53,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 8,1 7,6 8,7 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,1 60,0 70,7 72,1 76,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 11,9 9,5 10,6 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 9,2 8,2 9,5 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,2 8,8 9,1 10,0 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 11,0 10,5 11,3 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3 11,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 90,9 90,0 96,1 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 35 735 36 600 38 365 34 202 33 886
Undervisningstimer totalt per elev 83 87 93 82 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no