Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vinje kommune
Kommunenr 0834
Alle grunnskoler med adresse i Vinje kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 53,3 57,8 58,8 61,6 54,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 8,4 8,1 7,6 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 7 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,7 95,1 60,0 70,7 72,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 7,8 11,9 9,5 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,3 9,2 8,2 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 8,2 8,8 9,1 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 12,5 11,0 10,5 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,6 90,9 90,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 32 348 35 735 36 600 38 365 34 202
Undervisningstimer totalt per elev 78 83 87 93 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no