Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vingrom skole
Torpavegen 5
2607 VINGROM
Org.nr 875274872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,9 9,0 10,8 10,8 10,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,6 13,1 13,2 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 129,6 93,3 98,4 109,6 124,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 13,3 11,9 10,7 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 13,5 14,1 14,2 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 17,6 16,9 18,2 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0 23,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 099 6 099 7 154 7 067 7 096
Undervisningstimer totalt per elev 58 54 57 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no