Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vingelen skole
Vingelen
2542 VINGELEN
Org.nr 975273571
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tolga kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 426
Undervisningstimer totalt per elev 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no