Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vingelen skole
Vingelen
2542 VINGELEN
Org.nr 975273571
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tolga kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 6,0 6,3 5,8 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,2 8,8 10,5 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,8 61,6 47,2 33,1 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 14,4 16,7 28,5 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 10,2 8,8 10,5 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 11,5 10,9 13,5 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 80,0 92,6 94,1 74,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 805 3 853 4 218 3 895 4 426
Undervisningstimer totalt per elev 73 73 84 71 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no