Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vingar skole
Saksumdalsvegen 40
2608 LILLEHAMMER
Org.nr 975274853
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,1 14,0 14,0 14,7 13,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,9 13,9 12,7 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,8 133,6 125,5 114,5 99,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 9,1 10,4 9,9 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,9 14,5 13,2 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 17,4 17,6 15,6 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 602 9 832 9 691 9 705 9 163
Undervisningstimer totalt per elev 62 57 53 58 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no