Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vingar skole
Saksumdalsvegen 40
2608 LILLEHAMMER
Org.nr 975274853
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 14,0 14,7 13,5 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 13,9 12,7 13,0 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 133,6 125,5 114,5 99,4 348,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 10,4 9,9 12,0 3,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 14,5 13,2 13,5 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,6 15,6 16,1 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 832 9 691 9 705 9 163 9 188
Undervisningstimer totalt per elev 57 53 58 57 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no