Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vindingstad skole
Vindingstadbakken 15
2816 GJØVIK
Org.nr 975274802
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,5 27,1 27,3 27,7 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 14,2 13,0 12,3 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,1 95,6 68,2 62,7 49,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 12,7 17,1 17,7 23,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,1 13,0 12,4 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,6 15,4 13,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 113 17 154 18 061 18 525 17 823
Undervisningstimer totalt per elev 51 52 57 60 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no