Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vinderen skole
Haakon den godes vei 17
0373 OSLO
Org.nr 974590352
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,3 30,4 34,9 32,8 36,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 16,2 14,8 16,2 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,4 131,1 123,3 137,0 100,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 11,5 11,2 10,9 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 17,9 16,4 18,2 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 22,1 18,6 19,7 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,4 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,1 96,9 96,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 492 20 953 24 107 22 565 25 860
Undervisningstimer totalt per elev 48 46 50 46 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no