Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vindafjord kommune
Kommunenr 1160
Alle grunnskoler med adresse i Vindafjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 116,0 117,9 116,0 114,4 111,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,5 10,3 10,7 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 20 18 16 16 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,0 61,0 67,6 70,5 75,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 15,5 14,1 13,8 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,8 10,8 10,8 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 13,5 12,9 14,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 14,5 13,6 13,8 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 94,7 95,7 97,5 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 73 944 76 033 75 996 74 551 72 155
Undervisningstimer totalt per elev 66 68 69 67 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no