Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vindafjord kommune
Kommunenr 1160
Alle grunnskoler med adresse i Vindafjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 112,6 116,0 117,9 116,0 114,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,8 10,5 10,3 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 21 20 18 16 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,3 55,0 61,0 67,6 70,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 17,5 15,5 14,1 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,1 10,8 10,8 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 13,8 13,5 12,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 14,6 14,5 13,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 94,5 94,7 95,7 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 73 469 73 944 76 033 75 996 74 551
Undervisningstimer totalt per elev 64 66 68 69 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no