Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vilberg ungdomsskole
Vilbergvegen 3
2080 EIDSVOLL
Org.nr 975272257
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,5 33,7 32,0 33,6 34,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,6 11,8 11,2 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 9 9 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,4 38,7 35,7 34,6 35,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 25,8 29,5 28,5 27,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 15,4 15,7 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 18,2 18,0 17,4 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,5 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 73,8 91,8 86,8 94,4 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 940 19 091 18 755 19 437 20 091
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 56 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no