Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vilberg skole
Lensbygdavegen 211
2850 LENA
Org.nr 975274128
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Østre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,6 9,9 11,0 11,4 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,9 10,1 9,7 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,0 44,0 36,2 39,8 39,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 22,1 25,3 22,2 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 10,8 10,2 9,7 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 12,5 12,7 12,1 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 602 6 552 7 419 7 685 9 231
Undervisningstimer totalt per elev 67 68 73 76 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no