Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vilberg skole
Tynsåkvegen 2
2080 EIDSVOLL
Org.nr 975272303
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 27,1 26,7 26,6 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 14,9 14,8 14,9 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,2 59,4 58,8 53,5 46,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 22,2 22,6 24,9 28,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 15,2 15,0 15,0 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 22,7 20,4 16,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 90,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 377 17 847 17 785 17 515 18 282
Undervisningstimer totalt per elev 46 50 50 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no