Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikstranda skole
Vikstrandveien 3
9304 VANGSVIK
Org.nr 975285529
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Senja kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,4 13,4 14,8 16,4 16,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,6 8,1 7,4 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,9 62,4 85,3 73,1 72,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 12,6 8,7 9,5 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 9,5 9,2 9,0 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 9,8 8,6 6,9 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 12,6 12,5 11,7 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 95,8 65,9 72,2 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 9 022 8 683 9 595 10 840 10 840
Undervisningstimer totalt per elev 84 82 87 95 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no