Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikse skule
Gullvegen 213
5550 SVEIO
Org.nr 975292827
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sveio kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,2 9,6 11,3 10,6 11,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 13,6 12,4 14,2 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,3 73,9 62,5 68,0 87,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 17,2 18,4 19,4 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 13,5 12,4 14,2 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,0 16,6 17,0 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,8 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 5 668 6 658 7 744 7 294 7 452
Undervisningstimer totalt per elev 51 55 60 52 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no