Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vikse skule
Gullvegen 213
5550 SVEIO
Org.nr 975292827
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sveio kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,6 11,3 10,6 11,0 11,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 12,4 14,2 14,2 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,9 62,5 68,0 87,2 104,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 18,4 19,4 14,9 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 12,4 14,2 14,2 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 16,6 17,0 17,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,8 94,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 658 7 744 7 294 7 452 7 895
Undervisningstimer totalt per elev 55 60 52 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no