Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Viksdalen skule
6978 VIKSDALEN
Org.nr 875276522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gaular kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,4 10,6 9,3 9,4 8,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 5,1 6,0 6,0 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,7 39,3 52,1 33,1 35,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 11,5 10,3 17,0 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 4,7 6,5 7,0 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7 8,5 7,3 6,2 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 6,9 8,5 9,1 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,4 96,8 75,3 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 5 329 6 811 5 900 6 232 5 785
Undervisningstimer totalt per elev 107 142 118 118 118
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no